Szervezetfejlesztési tanácsadás

A szervezetfejlesztési tanácsadás komplex feladat, amelynek akár csak egyes részeit is igénybe veheti, de a legtökéletesebb hatásfok elérése érdekében a teljes programot javasoljuk! 

Vezetői döntéshozatali rendszerek átvizsgálása, hatékonyságuk és az információáramlás javítása.

Vállalatirányítási rendszertervezés, a megfelelő kontrolling beépítésével, mérési pontok meghatározásával, riportálási rendszer kidolgozásával és ezek felülvizsgálatával.

Ajánlatkérés